Agro Block & Homefarm

Växtlådor av återvunnet material

  • Vi använder plastavfall för dekorativa växtlådor.
  • Vi köper plastavfall och använder det våra produkter.
  • Vi gör plastavfall till en värdefull resurs.

Vi hoppas kunna bidra till en värld utan plastavfall i miljön!

Ansvarigt konsumtion

För att uppnå ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling krävs att vi snabbt minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att förändra vårt sätt att producera och konsumera varor och resurser.

Effektiv förvaltning av naturresurser

En effektiv hantering av våra delade naturresurser och sättet vi kasserar giftigt avfall och föroreningar är viktiga mål för att uppnå detta mål.

FN: s hållbara utvecklingsmål

FN: s hållbara utvecklingsmål uppmuntrar industrier, företag och konsumenter att återvinna och minska avfall är lika viktigt, liksom att stödja utvecklingsländerna att gå mot mer hållbara konsumtionsmönster av 2030.
FN: s mål för hållbar utveckling nr. 12 Ansvarig konsumtionslogotyp

Ansvarigt konsumtion

Ansvarigt konsumtion är ett av 17 hållbara utvecklingsmål, som är en del av utvecklingsagendan för hållbar utveckling gentemot 2030.

Agro Blockroll

Agro Block bidrar till ansvarsfull konsumtion och produktion genom att förvandla avfall till råmaterial och därmed: Minska mängden avfall och minska behovet av nya råvaror.