Agro Block & Homefarm

Miljövänliga växtlådor

Ändringar i ägandet av Agro Block Handel og Service ApS

24.07.2019: Ägarförändringar av Agro Block Handel og Service ApS.

LNC Holding ApS förvärvade 100% ägande från och med 19.07.2019. LNC Holding förvärvade först 33% av Agro Block Handel och Service ApS i 2018 och har nu konsoliderat ägandet till 100%. Agro Block Handel och Service ApS är nu ett helägt dotterbolag till LNC Holding ApS.