Agro Block & Homefarm

Miljövänliga växtlådor

Använda hjul med Homefarm

För närvarande rekommenderar vi inte användning av hjul monterade direkt under a Homefarm kapillärlåda.